Service
Center

  • Financieel beheer, boekhouding en rapportage
  • Beheer van de infrastructuur en IT-systemen
  • Personeelsbeheer en aanwerving van nieuw talent
  • Beheer van de werking
  • Marketing en communicatie
  • Klinisch advies, via de Clinical Council
  • Voortdurende opleidingen, via de Dentius Academy