(Half)jaarlijkse controle of nazicht

Mondgezondheid is essentieel op elke leeftijd en vormt een belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid. 

Belang van (half)jaarlijkse controles

  • Nazicht van alle tanden, vullingen, kronen, implantaten of prothese
  • Nazicht van de gezondheid van het tandvlees en mogelijke mondpathologie
  • Radiografie om cariës op te sporen, en om vullingen, implantaten en aanwezige kronen te evalueren
  • Controle en bijsturen van mondhygiëne waar nodig
  • Tandsteenreiniging en polijsten. Bij een uitgebreide tandsteenreiniging dient hiervoor best een afzonderlijke afspraak voor ingepland te worden.
Dentius nazicht

Tandsteen verwijderen 

Dentius verzorging

Radiologie 

Dentius