Jouw rechten en plichten

Dentius ondersteunt jouw rechten als patiënt
Kwaliteitsvolle dienstverlening  
Vrije keuze van zorgverstrekker 
Recht om te weten en om niet te weten           
Recht op toestemming of weigering            
Rechtstreekse inzage in patiëntendossier en eventueel een afschrift ervan                                
Bescherming van je privacy
Recht op pijnbehandeling 
Recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon     
Als patiënt heb je de volgende plichten
Geef juiste informatie over jouw identiteit
Verleen jouw medewerking
Betaal voor jouw behandeling
Behandel materialen met zorg
Respecteer de zorgverleners
Filmen en fotograferen in een Dentius praktijk
Foto's en films van patiënten
Naleving