Ondersteuning 
bij de werking 
van de praktijk

  • De praktijkcoördinator staat onder toezicht van een regiomanager. Die ziet erop toe dat de praktijk goed functioneert en dat de financiële rentabiliteit gewaarborgd is; hij/zij overlegt met de hoofdtandarts over verbeterpunten en coacht de praktijkcoördinator, zodat deze de dagelijkse gang van zaken in de praktijk optimaal kan regelen.
  • Daarnaast is er het Service Center, dat bestaat uit verschillende medewerkers met specifieke vaardigheden (IT, Financiën, HR, Marketing, Operations).
  • Ons team van mobiele assistenten en -coördinatoren kan worden ingeschakeld wanneer de praktijk tijdelijk met een tekort aan assistentie kampt.