Een preventieve aanpak

Een goede gebitsverzorging begint bij goed poetsen, daarom leggen we in onze praktijk veel nadruk op het geven van goede poetsinstructies.

Het belang van jaarlijkse controles

We raden onze patiënten aan minstens een jaarlijks bezoek te brengen aan de tandarts voor een grondige reiniging van het gebit. De tandarts kan dan adviezen en instructies geven over mondhygiëne. 

Tandsteen verwijderen (reinigen) 

(Half)jaarlijks zal het tandsteen worden verwijderd. Tandsteen ontstaat doordat tandplaque op de tanden blijft zitten en verkalkt onder invloed van speeksel. Eens er tandsteen is gevormd, moet men bij de tandarts komen om het te laten verwijderen. Tandsteen verwijderen gebeurt met ultrasoontrillingen en veel water. Tijdens zo een jaarlijkse controle zal de tandarts of preventiemedewerker je helpen om tandsteen in de toekomst te voorkomen.

Indien je last hebt van tandvleesontsteking (gingivitis of parodontitis) zal de reiniging wat uitgebreider moeten gebeuren. Vaak heeft er zich tandsteen onder het tandvlees genesteld en moet dit grondig worden weggehaald om de ontsteking onder controle te krijgen.  Indien deze behandeling niet voldoende blijkt te zijn, zal de tandarts je doorverwijzen naar de parodontoloog die de behandeling zal overnemen.

Radiologie

Om verborgen gaatjes te ontdekken zal de tandarts af en toe foto’s nemen. Meestal gebeurt dit jaarlijks. Het gaat om kleine fotootjes waarbij men weinig röntgenstraling zal ontvangen. Aan het begin van een uitgebreid behandelplan is een overzichtsfoto (panoramische opname) soms noodzakelijk. De tandarts zal steeds proberen de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden. Meld zeker aan uw tandarts als u zwanger bent!