Dentius BOOST 2021

Half oktober vond onze grote jaarlijkse bijeenkomst met de hoofdtandartsen en praktijkcoördinatoren plaats.