Dentius ondersteunt jouw rechten als patiënt.

 

Kwaliteitsvolle dienstverlening  

Als patiënt heb je recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening.

Vrije keuze van zorgverstrekker 

Als patiënt heb je het recht om zelf een zorgverstrekker te kiezen. Je mag die keuze op elk moment herzien. Misschien heb je op een bepaald moment nood aan een tweede advies over je gezondheid. De wet geeft je het recht om een tweede zorgverstrekker te kiezen. 

Recht om te weten en om niet te weten           

Je hebt als patiënt het recht op alle informatie over de diagnose, behandeling, geneesmiddelen, kostprijs,… in een duidelijke taal. Als je aangeeft dat je niet geïnformeerd wilt worden, moet je arts die vraag ook respecteren.

Recht op toestemming of weigering            

Geen enkele handeling kan zonder jouw toestemming opgestart, verdergezet of stopgezet worden. Dit recht geldt niet enkel bij uitgebreide onderzoeken maar bij elke tussenkomst! Dit recht geeft ook aan dat je kan weigeren.

Rechtstreekse inzage in patiëntendossier en eventueel een afschrift ervan                                

Je hebt recht op een zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Inzage en een afschrift moet je wel eerst aanvragen. Je kan dit aanvragen via dit formulier. Je ontvangt ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst een reactie op jouw verzoek. Wanneer je verder wenst opgevolgd te worden in een andere tandartspraktijk, dan kan jouw nieuwe zorgverlener een overdracht van het dossier aanvragen via het E-health platform.

Bescherming van je privacy

Klachtenbemiddeling door een ombudspersoon. Indien je een klacht hebt, dan kan je terecht bij onze centrale ombudsdienst via ombudsdienst@dentius.be 

Recht op pijnbehandeling 

Elke patiënt heeft er recht op dat de beroepsbeoefenaar aandacht heeft voor pijn. Hij moet pijn voorkomen, evalueren, behandelen en verzachten.

Recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon     

Om je rechten te doen gelden, kan je de ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan je bijstaan tijdens een consultatie, de inzage van je patiëntendossier, het neerleggen van een klacht…  Via dit formulier kan je een vertrouwenspersoon aanduiden.