Inzage of een afschrift opvragen van jouw patiëntendossier

Als patiënt hebt je recht op een zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Een inzage of afschrift moet je wel eerst aanvragen. Je kan dit aanvragen via dit formulier. Je ontvangt ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst een reactie op jouw verzoek. Wanneer je verder wenst opgevolgd te worden in een andere tandartspraktijk, dan kan de nieuwe zorgverlener een overdracht van het dossier aanvragen via het E-health platform.

Een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aanstellen

Om je rechten te doen gelden of je te helpen bij de communicatie met een zorgverstrekker, kan je de ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan je bijstaan tijdens een consultatie, de inzage van je patiëntendossier, het neerleggen van een klacht… 

De vertegenwoordiger is een meerderjarige persoon die in jouw plaats je rechten uitoefent, indien je hiertoe niet meer in staat bent. Op het moment dat je nog zelf je rechten kunt uitoefenen, kun je een vertegenwoordiger aanstellen met het formulier 'Aanwijzing van een vertegenwoordiger'. Heb je geen vertegenwoordiger aangeduid, wordt je samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner beschouwd als je vertegenwoordiger. Bij afwezigheid ervan of indien deze persoon dit niet wil doen, word je in vervangende volgorde vertegenwoordigd door een meerderjarig kind, een ouder of een meerderjarige broer of zus. Bij afwezigheid ervan, indien deze persoon dit niet wenst te doen of indien er een conflict is tussen meerdere mogelijke vertegenwoordigers (bv. tussen meerderjarige kinderen), behartigt de zorgverlener je belangen na overleg met collega's.

Via dit formulier kan je een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aanstellen.