Consultatie na afspraak

We werken in onze praktijk uitsluitend volgens afspraak. Dat betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. In onze praktijk kan u voor een behandeling terecht:

Maandag 9.00 - 12.30u 13.30 - 19.00u
Dinsdag 9.00 - 12.30u 13.30 - 19.00u
Woensdag 9.00 - 12.30u 13.30 - 18.00u
Donderdag 9.00 - 12.30u 13.30 - 18.00u
Vrijdag 9.00 - 12.30u  

Het annuleren van een afspraak

Bij het verzuimen van een afspraak zonder te annuleren of bij laattijdig afzeggen, gaat kostbare tijd verloren, tijdens dewelke we patiënten met dringende problemen zouden kunnen helpen. 

Het vrijhouden van deze tijd brengt daarenboven voor ons ook kosten met zich mee waar geen inkomsten tegenover staan. De wet laat ons toe hiervoor een beperkt ereloon in rekening te brengen. Het gehanteerde bedrag hiervoor hangt geafficheerd in onze wachtzaal. 

Indien u echter tijdig (24 uren op voorhand), ons op de hoogte brengt van de verhinderde afspraak, wordt dit ereloon niet in rekening gebracht. Wij kunnen dan immers de vrijgekomen tijd nog inplannen voor een andere patiënt. 

Vanzelfsprekend hebben wij begrip voor overmacht en zeer uitzonderlijke omstandigheden die het de patiënt onmogelijk maken hun afspraak na te leven. 

Openingsuren balie

Een afspraak maken kan enkel telefonisch of aan de balie (niet via e-mail). 
We zijn bereikbaar op onderstaande werkdagen op het nummer 011/55.14.72

Maandag 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Dinsdag 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Woensdag 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Donderdag 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Vrijdag 9.00 - 12.30