Spoedgevallen

Bij spoedgevallen proberen we u altijd op dezelfde dag te helpen. Spoedgevallen zijn:

  • Een uitgeslagen tand 
  • Nabloeding na een tandheelkundige ingreep
  • Zwelling al dan niet met koorts gepaard gaande
  • Onhoudbare tandpijn die niet met een pijnstiller onder controle te brengen is

Wij kunnen bij spoedgevallen geen rekening houden met uw voorkeur van tijdstip betreffende school/werk. U kan desgevallend wel een attest bekomen voor uw werkgever/school.

Klachten zoals een uitgevallen vulling of kroon zijn geen echte spoedgevallen die redelijkerwijs niet tot een volgende dag kunnen wachten.

Er worden dagelijks een aantal plaatsen voorzien voor patiënten met klachten. Hoe vroeger u belt, hoe groter de kans dat u met uw klacht geholpen kan worden. Deze aangeboden plaats zal niet volgens de tandarts van uw keuze zijn, maar volgens de tandarts die beschikbaar is op dat moment.

Deze urgentieplaatsen zullen enkel aangeboden worden aan patiënten die tenminste jaarlijks hun tanden laten controleren om de voorspelbare problemen vóór te zijn.

Tijdens het weekeinde en de officiële feestdagen kan terecht tussen 9-18u op de wachtdienst van Vlaamse tandartsen na afspraak op het betalend nummer: 0903 39 969 (€1,50/minuut )