Wanneer is kroon- en brugwerk van toepassing?

Wanneer één of meerdere tanden sterk aangetast zijn is het mogelijk dat gewone vullingen niet langer volstaan, dit kan komen door uitgebreide cariës of door een trauma. Ze hebben dan een porseleinen restauratie nodig om de tand op een duurzame manier te behouden. 

Deze porseleinen restauraties worden in een tandtechnisch laboratorium vervaardigd. Tijdens de eerste afspraak zal de tand verkleind worden en zullen er afdrukken gemaakt worden. Aan de hand van deze afdrukken kan het laboratorium een kroon op deze tand  maken. Na deze eerste afspraak ga je met een tijdelijke kroon naar huis.

Enkele weken later kan de definitieve porseleinen restauratie met behulp van een cement op de tand geplaatst worden. Afhankelijk van de hoeveelheid weefselverlies bestaan er verschillende soorten restauraties:

Inlay/Onlay

Een gedeelte van de tand wordt hersteld in porselein, dit om zoveel mogelijk van uw eigen tandweefsel te sparen.

Kronen

Indien er echter veel weefsel verloren is gegaan, wordt er een kapje over gans de tand geschoven. Dit wordt een kroon genoemd.

Bruggen

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden. Een brug zit vast aan twee of meer steuntanden. Dit zijn de tanden aan weerszijden van de ontbrekende tand. De brug vormt één geheel en wordt op de pijlerelementen vastgecementeerd. De ontbrekende tand wordt vervangen door een zwevend tussendeel.