Welkom bij tandartspraktijk Deinze!

In onze groepspraktijk willen we de patiënten een goed georganiseerde en wetenschappelijk onderbouwde mondzorg aanbieden met tal van voordelen! Verder wordt er ook gezorgd voor een vlot, vriendelijk en geïnformatiseerd onthaal door de tandartsassistenten.


Gemeenschappelijke dossiers

In de praktijk werken we met gemeenschappelijke dossiers die steeds voor elke tandarts beschikbaar zijn. Hierdoor kan elke tandarts altijd over alle informatie beschikken om tot een verdere behandeling of advies over te gaan. 

U kan dus steeds bij één van de tandartsen terecht. Iedere patiënt behoudt vanzelfsprekend de vrijheid om te kiezen door welke tandarts hij behandeld wenst te worden. Enkel in noodsituaties kan u snel geholpen worden door de tandarts die op dat ogenblik ruimte heeft om het spoedgeval op te lossen.


Up-to-date

Deze praktijkvorm laat toe dat de tandartsen en hun assistentie de kans krijgen om zich op regelmatige wijze bij te scholen. Bij omvangrijke problemen kunnen zij via overleg komen tot zinvolle behandelingsstrategieën, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor praktijkvoering. Naast de mogelijkheid voor iedere tandarts om zich dieper te bekwamen in een specialisatiegebied, zal bij hogere vereisten van specialisatie worden samengewerkt met externe specialisten op het vlak van orthodontie, parodontologie en stomatologie. Een goede preventieve tandheelkundige zorg zal steeds de hoofdbekommernis blijven van de praktijk.