Als patiënt heb je de volgende plichten...

 

Geef juiste informatie over jouw identiteit.

Om jezelf en andere patiënten te beschermen, moet je je correct identificeren in de praktijk. Dat is nodig om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier. We vragen een wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals een identiteitskaart. 

Verleen jouw medewerking. 

De zorgverlener mag verwachten dat je juiste en volledige informatie geeft over jouw  gezondheidstoestand en  medicatiegebruik. Alleen zo is de tandarts in staat je zo goed mogelijk te behandelen. Als patiënt hebt je de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee je hebt ingestemd. Volg de adviezen van de andarts dus goed op en verleen medewerking aan de zorgverleners. Kom ook afspraken na. Als je onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan zo snel mogelijk. Niet of niet tijdig verwittigen kan gepaard gaan met kosten. 

Betaal voor jouw behandeling. 

De praktijk heeft recht op betaling voor de verstrekte zorg. Indien nodig, kan je een voorschot betalen. Wij proberen het zo te regelen dat je je over de betaling zo weinig mogelijk zorgen hoeft te maken. Je betaalt bij voorkeur met de bankkaart, er is ook de mogelijkheid om cash te betalen.

Behandel materialen met zorg. 

Draag zorg voor het materiaal in de praktijk: breng geen beschadiging of vervuiling toe. Laat ook geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel en houd de ruimtes netjes. Roken is niet toegestaan in de praktijk.

Respecteer de zorgverleners. 

Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van de praktijk, patiënten en bezoekers. Een tandartspraktijk is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging. 

Filmen en fotograferen in een Dentius praktijk.

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling of tandarts wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de tandarts die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privé-gebruik van de beelden en exclusief sociale media. Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een Dentius-medewerker op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker.

Foto's en films van patiënten.

Om de privacy van patiënten te waarborgen, opteert Dentius ervoor om nooit patiënten op een herkenbare manier in beeld te nemen, ook niet zijdelings tenzij er uitdrukkelijk toestemming werd gevraagd. 

Naleving

Als de plichten niet nagekomen worden, dan kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld. Indien je een factuur niet betaalt, dan worden kosten aangerekend en in een latere fase gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning. Je bent misschien niet altijd in staat jouw plichten na te komen. Meld dit aan onze medewerkers. Wij proberen alles in het werk te stellen om een oplossing te vinden. Voor vragen, problemen of klachten kunt u zich tot de ombudsdienst van Dentius wenden via info@dentius.be.