Wanneer is kroon- en brugwerk van toepassing?

Wanneer één of meerdere tanden sterk aangetast zijn is het mogelijk dat gewone vullingen niet langer volstaan, dit kan komen door uitgebreide cariës of door een trauma. Ze hebben dan een porseleinen restauratie nodig om de tand te ondersteunen en zo toch behouden te kunnen blijven. 

Deze porseleinen restauraties worden in een tandtechnische labo vervaardigd. Tijdens de eerste afspraak zal de tand “geprepareerd” worden en zullen er afdrukken gemaakt worden. Aan de hand van deze afdrukken kan het labo een restauratie maken. Na deze eerste afspraak ga je met een tijdelijke restauratie naar huis.

Enkele weken later kan de porseleinen restauratie met behulp van een cement op de tand geplaatst worden. Afhankelijk van de hoeveelheid weefselverlies bestaan er verschillende soorten restauraties:

Inlay/Onlay

Een gedeelte van de tand wordt hersteld in porselein. Bijvoorbeeld als er een knobbel van een tand afbreekt, kan deze hersteld worden met een onlay.

Kronen

Indien er veel weefsel verloren is gegaan, wordt er een kapje over de tand geschoven. Dit wordt een kroon genoemd. Dit komt vaak voor na een ontzenuwing. De tand zal terug zijn originele vorm en kleur hebben. 

Bruggen

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers ,dit zijn de afgeslepen tanden aan weerszijden van de ruimte van de ontbrekende tand. De brug vormt één geheel en wordt op de pijlerelementen vastgecementeerd. De ontbrekende tand wordt vervangen door een zwevend tussendeel.